Odzyskiwanie danych która skuteczność? jakie są koszty.

Odzyskiwanie danych która skuteczność? jakie są koszty. post thumbnail image

Odzyskiwanie danych Jak korzystać z odzyskiwania danych, aby zapobiec przestojom systemu

Gdy komputer przestaje działać bez wyraźnej przyczyny, może dojść do awarii dysku. Odczytanie danych może być niemożliwe z powodu uszkodzenia fizycznego, ale najlepszym sposobem na odzyskanie cennych danych jest skorzystanie z profesjonalnej usługi lub narzędzia do odzyskiwania danych. Problemy te mogą obejmować nierozpoznany format, atak wirusa lub niedostępną partycję. Na szczęście narzędzia do odzyskiwania danych są dostępne w przypadku obu tych problemów. W tym artykule wyjaśniono ten proces w sposób bardziej szczegółowy.

Odzyskiwanie danych to nieplanowany wydatek

Dla większości firm utrata danych to coś, co zdarza się dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Może do niej dojść w wyniku przypadkowego skasowania danych lub awarii systemu. Jednak przyczyną utraty danych mogą być także ataki cybernetyczne. Wśród firm, które ucierpiały z powodu naruszenia danych, są m.in. rząd USA i Tupperware. Nawet jeśli nie masz budżetu na pełne odzyskanie danych, usługi odzyskiwania danych mogą pomóc w odzyskaniu ważnych informacji.

Jeżeli komputer jest ubezpieczony, możliwe, że będzie można uzyskać pewne odszkodowanie. Na przykład polisa ubezpieczeniowa może pokryć koszty odzyskiwania danych za utracone korzyści. Podobnie polisa ubezpieczeniowa może pokryć część kosztów odzyskania danych, jeżeli obejmuje ona własność intelektualną. Z polisy ubezpieczeniowej można również skorzystać w celu odzyskania dokumentów, takich jak zeznania podatkowe lub biznesplany. Ostatecznie odzyskiwanie danych wiąże się z kosztami, których nie przewidziałeś.

Koszt odzyskiwania danych może wynosić od 100 do 300 USD za godzinę. Jeśli firma utraciła znaczną ilość danych, odzyskanie wszystkich danych może zająć kilka dni, a nawet tygodni. Oznacza to utratę klientów, frustrację sprzedawców, a być może nawet utratę sprzedaży. Chociaż trudno jest zmierzyć prawdziwy koszt przestoju, wydatki i straty są ogromne. Doliczenie nadgodzin personelu technicznego stanowi istotną część całkowitego kosztu odzyskiwania danych.

Gdy nadejdzie katastrofa, odzyskiwanie danych może uratować Ci życie. Niezależnie od tego, czy jest to laptop, czy dysk twardy, laboratoria odzyskiwania danych firmy Gillware mogą pomóc. Czasami możesz nie być w stanie przywrócić pliku z powodu przypadkowego usunięcia lub zewnętrzny dysk twardy USB może nagle przestać działać. Na szczęście wiele firm zajmujących się odzyskiwaniem danych przeprowadza bezpłatną wycenę w swoim laboratorium, co pozwoli Ci zorientować się, ile to będzie kosztować.

Minimalizuje kosztowne przestoje

Konieczne jest zrozumienie przyczyn przestojów systemów i sposobów zapobiegania im. Według firmy IDC można zapobiec nawet 51% wszystkich przestojów. Jednak zapobieganie kosztownym przestojom wymaga proaktywnego podejścia, które zmniejszy wpływ na użytkowników. Aby dowiedzieć się, jak zminimalizować przestoje, należy zrozumieć, jak krytyczne są systemy dla firmy. W końcu, jeśli system jest niedostępny, cała organizacja przestaje działać.

Właściciele firm i kadra kierownicza wiedzą, że przestoje są szkodliwe dla ich wyników finansowych. Oprócz wpływu na wynik finansowy, przestoje mogą również negatywnie wpływać na reputację. Powtarzające się przestoje mogą prowadzić do niezadowolonych klientów, co może przekładać się na negatywne recenzje i pogorszenie wizerunku marki. Przestój to nie tylko koszt dla firmy, ale także narażenie cennych danych i powstanie luk w zabezpieczeniach. Z tych wszystkich powodów należy wdrożyć proaktywną strategię tworzenia kopii zapasowych danych.

Koszty przestojów mogą być niebotycznie wysokie. Według badania przeprowadzonego w 2012 r. przez Ponemon Institute, organizacje tracą 366 363 USD na godzinę z powodu przestojów. Według tego badania 86% firm doświadczyło kosztownych przestojów w 2012 r., które kosztowały je średnio 2,2 dnia. Większość respondentów obwiniała za kosztowne przestoje błędy ludzkie i nieodpowiednie przechowywanie danych. Kalkulator przestojów może jednak pomóc w określeniu prawdziwego kosztu przestoju.

Przestój sieci może powodować różne rodzaje ryzyka biznesowego, w tym utratę produktywności, opóźnienia w łańcuchu dostaw i niezadowolenie klientów. Koszt przestoju można również zmierzyć w kategoriach niematerialnych, takich jak opłaty prawne, public relations i niezadowolenie klientów. Podobnie przestój sieci wymaga kosztownych usług naprawczych, które mogą pociągać za sobą dodatkowe koszty. Z tego względu istotne jest zminimalizowanie kosztów przestojów poprzez inwestowanie w architekturę typu end-to-end opartą na aplikacjach.

Jest to nieplanowany wydatek

O ile utrata danych jest nieplanowanym wydatkiem, o tyle odzyskiwanie danych jest równie nieoczekiwanym kosztem. Usługi odzyskiwania danych zwiększają stres związany z tą sytuacją. Oprócz utraconych danych trzeba również uporać się z problemem naruszenia bezpieczeństwa danych. W wielu przypadkach odzyskiwanie danych nie jest objęte ubezpieczeniem. W niektórych przypadkach jednak dane biznesowe, w tym zeznania podatkowe i oprogramowanie własnościowe, są objęte ubezpieczeniem. Dokumenty takie jak zeznania podatkowe również mogą być objęte polisą ubezpieczeniową.

Powoduje fizyczne uszkodzenie nośników pamięci

Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci może nastąpić z kilku powodów – od awarii mechanicznej po awarię elektryczną lub awarię oprogramowania. Nawet wirus komputerowy może spowodować utratę danych. Nawet zwykłe użytkowanie może spowodować uszkodzenie fizyczne, np. upuszczenie zewnętrznego dysku twardego lub uszkodzenie złącza USB. Inne typowe uszkodzenia fizyczne nośników pamięci to uszkodzenia spowodowane przez wodę lub ciecz, a także uszkodzone talerze. Na szczęście istnieje kilka sposobów na odzyskanie utraconych danych, w tym profesjonalne usługi odzyskiwania danych.

Jedną z najczęstszych przyczyn utraty danych jest fizyczne uszkodzenie urządzenia pamięci masowej. Tego typu uszkodzenie może spowodować uszkodzenie plików

buy amoxil

, a nawet ich trwałą utratę. Do tego typu uszkodzeń może dojść w różnych okolicznościach, w tym w wyniku upuszczenia lub uszkodzenia dysku twardego, wadliwych części elektronicznych, uderzeń głowic i przegrzania. Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci może również spowodować zanieczyszczenie komory wewnętrznej cieczą, kurzem lub innymi zanieczyszczeniami.

Niektóre fizyczne uszkodzenia urządzenia pamięci masowej można naprawić, ale większości z nich nie da się. Odzyskanie niektórych danych jest niemożliwe, a inne są kosztowne i czasochłonne. Fizyczne uszkodzenia nośników pamięci wymagają pomocy wyszkolonych inżynierów, którzy mają dostęp do pomieszczeń czystych klasy 100 i specjalistycznych narzędzi. Nie zaleca się podejmowania prób samodzielnego usuwania problemu, ponieważ może to spowodować dodatkowe uszkodzenia fizyczne i trwałą utratę danych. W przypadku podejrzenia uszkodzenia fizycznego urządzenia pamięci masowej należy je natychmiast wyłączyć.

Pomimo wysokiej niezawodności dysków twardych są one również podatne na uszkodzenia fizyczne. Upuszczenie dysku z krzesła biurowego lub stoczenie go po podłodze może spowodować uszkodzenie fizyczne. Uszkodzenia fizyczne nośników pamięci są jednak bardziej powszechne w przypadku urządzeń codziennego użytku, takich jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i sprzęt do sportów ekstremalnych. Co więcej, może to również prowadzić do uszkodzenia karty kontrolera. W niektórych przypadkach uszkodzenia fizyczne mogą nie być tak poważne, jak te spowodowane przypadkowym upuszczeniem, ale mimo to ważne jest, aby znać ograniczenia nośnika pamięci.

Powoduje szpiegostwo

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do odzyskiwania danych i szpiegostwa, co umożliwiło państwom prowadzenie nielegalnych działań wywiadowczych z niespotykaną dotąd szybkością, skalą i intensywnością. W niektórych przypadkach działania te doprowadziły do utraty życia ludzkiego. Na szczęście opracowano techniki odzyskiwania danych w celu zwalczania tych zagrożeń i zapewnienia prywatności. Jednak, jak się przekonaliśmy, odzyskiwanie danych nie jest jedynym sposobem ochrony przed tymi zagrożeniami.

Dostępność narzędzi hakerskich jest istotnym czynnikiem w cyberszpiegostwie. Narzędzia hakerskie, takie jak luki zero-day, są powszechnie dostępne w Internecie. Narzędzia te mogą penetrować systemy i omijać zapory sieciowe. W rzeczywistości grupa znana jako Shadow Brokers udostępnia narzędzia hakerskie od 2016 roku, w tym exploit, który spowodował infekcję ransomware WannaCry. Te złośliwe podmioty nie są zainteresowane wyłącznie zyskiem – wykorzystują również odzyskiwanie danych w celu uzyskania dostępu do poufnych informacji.

Chociaż techniki odzyskiwania danych są niezbędne do celów kryminalistycznych

, mogą być również wykorzystywane do szpiegostwa korporacyjnego. Wirusy i nieautoryzowani użytkownicy mogą ukrywać informacje na komputerze, utrudniając do nich dostęp. Specjaliści z dziedziny informatyki śledczej są przeszkoleni w wyszukiwaniu tych informacji, dlatego techniki odzyskiwania danych są tak ważne. Jednak awarie nośników danych również mogą prowadzić do szpiegostwa.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Powiązane